Gregoriaanse partituur met 'gregoriotex'


Met gregoriotex


GregorioTeX  zit ingebed in TeX Live en wordt samen ermee gedownload.


We gebruiken een 'TEMPLATE' om de codes van gabc  en nabc er in te zetten.

Daarna compileren wij deze template in de

Editor(bv TexWorks), waardoor we een pdf bekomen, die de partituur bevat.

gabc-bestand - illumina


Test dit gabc-bestand in de 'engraver' met copy/past en druk op 'submit', de partituur komt er aan in pdf.


name:Offertorium Illumina oculos meos;
user-notes: GN 88 - 4de zondag van de vasten;
commentary: Ps.12,4.5.;
annotation:Of IV;
nabc-lines: 1;
%%
(c4) IL(ff|bv)lú(fhg/hf|to!cllse7lsl2)
mi(dgFE|pe-1su2lsi7lss2)na(e|ta)
(,) ó(ge|cl-lsl2)cu(ghg|tolss4lsm2)los(h|vi)
me(ixhv|vi-|/gih/ivGF|trhjsu2lsi7|/fg!hiHG|pehkpp2su2lse7lsi3|//ih|//clhk)os,(h|vi)
(;) ne(jj|bvlsl2)quán(gh|pe>1lst2lss6)(z)do(ef|peSlsi7)
ob(e|ta)dór(gf|cl|/ghg|to>1)mi(gf|cl|fvED|ci-lsm6)am(ed|cl-) (,) in(fh~|ta>lsl2)
mor(hg|cl|//jj|//bvhh|//jvGE|///ciS1hilsi3lsi9|///gf|cl-lss2lsal8|///g|///vi-|///hGF|////cihi|/gvFE|/ci-hh)te:(e|ta) (:)  ne(ef!ghg|tohjpp2lse7)quán(gh|pe>)do(ghGF|pe-1suw2lsm1lst2)(z)
di(gh|peSlss4)cat(h|vi-|///jj|////bvhilsl2|jvIH|///cihi)
(,) i(h|vi)ni(ghg|to)mí(h|vi-|///jj|///bv-hilse3|//jvIH|///cihi)cus(gh|pq)
me(egFE|toS2sut1lsi7)us:(fff|ts)
(;) Pre(dec|tolsi7lsi9)vá(ev|//vi-|//fff|//tshk)
lu(dc|cl)i(b|tahc|cc|dshelssta2|/ca|/cl-helst2)(z)
(;) ad(c!ede~|tr-~1lss7)vér(eef|sa)sus(d!ewf|qlppt1)
e(fff|dsst-|/ghGE|toS2sut1lsl2lss9|//fff|//dsst-|/hvGF|//ciSlss2|//gvFE|//ci-)um.(e|ta) (::)

Foutmeldingen


Fouten, die kunnen optreden tijdens het compileren.


Let bij het compileren op het venster onderaan in de editor, dat tevens als foutmeldingsvenster fungeert.

In het foutmeldingsvenster wordt het lijnnummer aangeduid, waar de fout zich voordoet.

Frekwente fouten :

1. Een begincommando vermelden zonder

een endcommando resulteert in een fout.

2. Een argument invullen tussen tussen twee  { } - indien leeg is er een foutmelding.

3. Er moeten evenveel { als } tekens zijn op dezelfde commandoregel.

4. Nooit gebogen ( ) haakjes gebruiken voor argument.

5. Tussen vierkante [ ] komt een optie.

6. Het gebruik van gereserveerde tekens leidt tot foutmelding. zie * LaTeX handleiding.

7. Nooit geformatteerde tekst plaatsen in de texteditor. 

Bekijk onderstaande voorbeelden gemaakt met LateX en gregoriotex

           Download een template

         als tekstbestand om te bewaren als Tex-bestand.


OF Illumina Oculos Meos
Tekstbestand – 2,2 KB 262 downloads

Zet het gabc-bestand :OF Illumina Oculos meos

met de naam: 'illumina'   in de template , die je hiernaast kan downloaden. Zet dan deze template in de TexEditor( TexWorks) . Druk op bewaren(save as) , met als naam 'Illumina_oculos.tex' en bewaar deze tex-file in de map 'tex' op uw pc. Druk vervolgens  in de editor TexWorks op , zodat de tex-file compileert  en een pdf gemaakt wordt, die de partituur bevat.

Een ander vb van 'template'  T.Pulchra