name: Hymne Rosa rorans bonitatem;
annotation: Ant II;
commentary: Nicolas Hermanni,bc Linköping, s.14;
user-notes: Festa Suffrag.S.Birgitta;
%%
(f2)Ro([alt:\textit{Voorzangers}]c!df)sa(f) ro(d/efe)rans(dc) bo(f)ni(gf)ta(g!h)tem,(h.) *(,)
stel([alt:\textit{Allen}]h)la(g) stil(f)lans(ed) cla(d)ri(fe)ta(d!e)tem,(d.c.) (;) Bir(f)git(ghvGF)ta(g) vas(ghg)
gra(f)ti(gf)ae :(f.) (:) ro(ixf!hih)ra(g) cae(ixgih)li(ij) pi(ixih)e(gf)ta(g)tem(f.) (;)
stil(f)la(ghg) vi(f!g)tae(g) pu(d)ri(fe)ta(d!e)tem(d.c.) (;) (z) in(g) val(f!ghg)lem(fe)
mi(fgvFE)se(d)ri(cd)ae.(d.)  (::Z)

name: Hymne Rosa rorans bonitatem;
annotation: Ant II;
commentary: Nicolas Hermanni,bc Linköping, s.14;
user-notes: Festa Suffrag.S.Birgitta;
%%
(f2)()2.()()<c><b>{C}</b></c>hris([alt:Voorzangers]c!df)tus(f) duc(d/efe)tor(dc) dul(f)cis(gf) doc(g!h)tor,(h.) *(,)
te(h) di(g)lex(f)it,(ed) te(d) di(fe)rex(d!e)it,(d.c.) (;)
in(f) ae(ghvGF)ta(g)te(ghg) te(f)ne(gf)ra.(f.) (:) (z)
Tu(ixf!hih) quae(g) mi(ixgih)tis(ij) vi(ixih)rens(gf) vi(g.)tis(f.) (;)
pro(f)fe(ghg)cis(fg)ti(g) et(d) cre(fe)vis(d!e)ti(d.c.) (;)
flo(g)rens(f!ghg) su(fe)pra(f/gvFE)  si(d)de(cd)ra.(d.)    (::Z)

name: Hymne Rosa rorans bonitatem;
annotation: Ant II;
commentary: Nicolas Hermanni,bc Linköping, s.14;
user-notes: Festa Suffrag.S.Birgitta;
%%
(f2)()3.()()<c><b>{M}</b></c>en([alt:\textit{Voorzangers}]c!df)tes(f) mun(d/efe)dans(dc)
fi(f)dem(gf) fun(g!h)dans,(h.) *(,)
A([alt:\textit{Allen}]h)mor(g) cin(f)xit(ed) et(d) re(fe)vin(d!e)xit,(d.c.) (;)
in(f) sanc(ghvGF)to(g) pro(ghg)po(f)si(gf)to.(f.) (:)
To(ixf!hih)ta(g) de(ixgih)cens,(ij) to(ixih)ta(gf) re(g.)cens(f.) (;)
Chris(f)tum(ghg) a(fg)mas,(g) Chris(d)tum(fe) cla(d!e)mas(d.c.) (;)
to(g)to(f!ghg) vi(fe)tae(f/gvFE) sta(d)di(cd)o.(d.)  (::)


O Roos, zuiverende goedheid, helder stralende ster, Birgit, vat vol liefelijkheid, deze hemelse dauw brengt erbarmen, opborrelend leven van reinheid, in ons dal van droefenis.

Christus leider, zachte leraar, verheugt u en leidt u, in uw prille jeugd. Gij, die startte als een zachte groene wijnrank, groeit en bloeit, tot boven de sterren uit.

Van gewoon besef tot diep geloof, door Liefde omringd en overwonnen, in Heilig streven. Al wat vruchtbaar, al wat fris is, uit liefde voor Christus, uit Christus navolging, gans uw leven lang.