Gregoriaanse partituur met GregorioTeX 

Compileren van de template


GregorioTeX  zit ingebed in TeX Live en wordt samen ermee gedownload.


We gebruiken een 'TEMPLATE' om de codes van gabc  en nabc er in te zetten.

Daarna compileren wij deze template in de

Editor(bv TexWorks)

gabc-bestand - illumina


Test dit gabc-bestand in de 'engraver' met copy/past en druk op 'submit', de partituur komt er aan in pdf.


name:Offertorium Illumina oculos meos;
user-notes: GN 88 - 4de zondag van de vasten C;
commentary: Ps.12,4.5.;
annotation:Of IV;
nabc-lines: 1;
%%
(c4) IL(ff|bv)lú(fhg/hf|to!cllse7lsl2)
mi(dgFE|pe-1su2lsi7lss2)na(e|ta)
(,) ó(ge|cl-lsl2)cu(ghg|tolss4lsm2)los(h|vi)
me(ixhv|vi-|/gih/ivGF|trhjsu2lsi7|/fg!hiHG|pehkpp2su2lse7lsi3|//ih|//clhk)os,(h|vi)
(;) ne(jj|bvlsl2)quán(gh|pe>1lst2lss6)(z)do(ef|peSlsi7)
ob(e|ta)dór(gf|cl|/ghg|to>1)mi(gf|cl|fvED|ci-lsm6)am(ed|cl-)
(,) in(fh~|ta>lsl2)
mor(hg|cl|//jj|//bvhh|//jvGE|///ciS1hilsi3lsi9|///gf|cl-lss2lsal8|///g|///vi-|///hGF|////cihi|/gvFE|/ci-hh)te:(e|ta)
(:) ne(ef!ghg|tohjpp2lse7)quán(gh|pe>)do(ghGF|pe-1suw2lsm1lst2)(z)
di(gh|peSlss4)cat(h|vi-|///jj|////bvhilsl2|jvIH|///cihi)
(,) i(h|vi)ni(ghg|to)mí(h|vi-|///jj|///bv-hilse3|//jvIH|///cihi)cus(gh|pq)
me(egFE|toS2sut1lsi7)us:(fff|ts)
(;) Pre(dec|tolsi7lsi9)vá(ev|//vi-|//fff|//tshk)
lu(dc|cl)i(b|tahc|cc|dshelssta2|/ca|/cl-helst2)(z)
(;) ad(c!ede~|tr-~1lss7)vér(eef|sa)sus(d!ewf|qlppt1)
e(fff|dsst-|/ghGE|toS2sut1lsl2lss9|//fff|//dsst-|/hvGF|//ciSlss2|//gvFE|//ci-)um.(e|ta) (::)

Foutmeldingen


Fouten, die kunnen optreden tijdens het compileren.


Let bij het compileren op het venster onderaan, dat ook als foutmeldingsvenster fungeert.

 

1. In het foutmeldingsvenster wordt het lijnnummer aangeduid,

waar de fout zich voordoet.


2. Een begincommando vermelden zonder

endcommando resulteert in een fout.


3. Niets invullen tussen twee{ } - moet steeds een argument bevatten.


4. Het aantal { is niet gelijk aan het aantal }

Er moeten evenveel { als } tekens zijn.

5. Gebruik van gereserveerde tekens leidt tot foutmelding.

 


Raadpleeg de 'Gids voor gregoriaanse partituur' met gregorio. 


 

Bekijk onderstaande voorbeelden gemaakt met LateX en gregoriotex

 

Download een template als tekstbestand.


OF Illumina Oculos Meos
Tekstbestand – 2,2 KB 33 downloads

Zet dit tekstbestand 'OF_Illumina_Oculos meos'

als Tex-bestand(template) in je

TexEditor(bv TexWorks) met

gabc  'illumina' op zijn plaats.


Een ander vb van 'template'  T.Pulchra