Offertorium Ad te Domine levavi


Ad te Domine - Manuscript E_121_1(GT17)

Codes gabc/nabc

name:Offertorium Ad te Domine levavi;
user-notes: T.adv. Dominica 1 - GN 5;
commentary: Ps.24,1-3;
annotation:Of II.;

nabc-lines: 1;
%%
(f3) A{}d(c|talscm3) te(ef|peS|/efef|tr|/hh|ds|hg|cllsc2)
Dó(f|ta)mi(fghvGFg|vi-pp2su2vi)ne(gf|cl-) (,)
le(fe|cl-|/f!gwh|qlppt1)vá(h|vi)vi(gf|vilsc2)
á(hh|ds|hvFE|ci|f|vi-|/hhh|ts)ni(f|ta)mam(fgef|tr) me(fgf|toS)am: (f|ta) (:)
De(h|vi)us(h|vi) me(hih|to)us,(gf|cl-) (,) in(fe~|vi>lsi6) te(f|vi)
con(fe~|vi>)fí(f|vi-|hGE|cilsc2)do,(fe|cl-) (;)
non(hi|peS) e(h|ta)ru(hig|to|h|st>)bé(hih|toS)scam:(h|ta) (:)
ne(hh|bv)que(hg|cl-) ir(hhh|ts>)rí(f|vi)de(e!fw!hvGF|ql-ppt1su2)ant(fg|pe>1)me(f|vi-) (,) i(e|ta)ni(g|vi)mí(ih|cl-)ci(h|vi) me(hf|cl-|gvFEf|vi-su2vi)i:(fe|cl-) (:)
ét(fe|cllsc2)e(fgf|to)nim(fc~|vi>lsi6) u(efe|to)ni(f|vi)vér(fi|pe>1)si(hi|pq)
qui(hg|cllsc2) te(f|vi) ex(e|ta)spé(efe|to)ctant,(cbc|cl-vi>lsi9lsx3) (;) non(ef|pe>1)
con(ef|pq)fun(f|vi-|gwh|qlhi|/ig|//clhi|/hg|pr>hi)

dén(fg!hvGFg|vi-pp2su2vi)tur.(gf|cl-) (::)

 

con(ef|pq)fun(f|vi-|gwh|qlhi|/ig|//clhi|/hg|pr>hi)

dén(fg!hvGFg|vi-pp2su2vi)tur.(gf|cl-) (::)

 

hi is de relatieve hoogte boven de noten

su2 let op het verschil tussen ms en GN noten