Partituur bekomen na plaatsen van gabc/nabc bestand in de 'engraver'

Manuscript Einsiedlen 121_7


name:Introitus Gaudéte;
user-notes: T.adv. - Dominica 3 - GN11;
commentary: Phil.4,4.5;Ps.84;
annotation: In I;
nabc-lines: 1;
%%
(c4) GAu(dc~|vi->lsp1lsm6)dé(//ec/ed|////pflsc1)te(d!ewf|qlppt1) (,)
in(f|vilse4) Dó(f!gh|salse7)mi(h|vi)no(ghg|tolst2) sem(ixivHG|///ci-lst2|hi|``pe>1hi)per:(h|vi-) (,)
í(f|vi-)te(d|talsc2)rum(ff|bv-) di(f|vi)co,(f|````vilsew2)
gau(fgFE|pesu2|f|vi>hh)(z)dé(ded|toS)te:(d|ta) (:)
mo(d|talse6)dé(d!fg|sa)sti(gf|cl)a(f|ta) ves(ixf!gwh|ql-ppt1|iv|or>hi)tra(h|ta) (,)
no(h|vi)ta(fgf|tolst2) sit(g|vi) óm(hgh|po~)ni(h|vi)bus(h|vi)
ho(h|vi)mí(ixh|//vi-|iHG|``ci)ni(hg/gfg|cl!prvihh)(z)bus:(gf|``cl-) (;)
Dó(h|vilss2)mi(gfg|polsi2)nus(g|vi) pro(hgh|po)pe(hg|cl|hw!ihi|``ql!po-1lss2) est.(ih|``pi) (,)
Ni(jj|bv)hil(hih|to>hhlst2lss8) so(g|vi>)lí(f!gh|sa)ci(h|vi)ti(ixh|vi-|iHG|``ci)
si(hg/gfg|///cl!pivi)(z)tis:(fg|pq) (;)
sed(c|talsi9) in(d|vihhlsm2lss2) om(d|vi-lse4|/f/fd|/////tghj|e|vi>hklsi6)ni(c|talse6)
o(c|ta)ra(e|vi)ti(g|vilss2)ó(ixeg|//peS|/hig|tolss2)ne(g|vi) (,)
pe(f|ta)ti(f|ta)ti(f|ta)ó(fgf|to)nes(ded|tolst2) ves(ded|to)trae(cdc|tolst2) (,z)
in(c|talse4)no(d|vi)té(ff|bv)scant(d|vi) a(decd|poppt1)pud(d|vi) De(ded|toS)um.(d|ta)
<i>Ps.</i>(::) Be(f|talsal2)ne(gh|pelss4)di(h|vi)xí(h)sti,(h|vi) Dó(h|vi)mi(h|vi)ne,(h|vi)
ter(hj|pe>)(z)ram(h|ta) tu(hg|cl)am:(gh|pe) *(:) a(gf|cl)ve(gh|pe)rí(h|vi)sti(h|vi)
cap(h|vi)ti(h|vi)vi(hjh|to)tá(g|vi)tem(f|ta) Ja(fff|ts)cob.(d|ta-lse6) (::)

Commentaar

De bladspiegel van GN11 is overgenomen (z)

Gau : vi-> cephalicus met episema ls p en m op 1 en 7

pf porrectus flexus met la c op 1

ve(stra) : ql-ppt1 quilisma met episema met streepje voor,

gevolgd door een oriscus or> (> wijst op versterking)

(pro)pe : ql!po- quilisma  porrectus resurpinus + episema

si(tis) : cl!pivi clivis pressus minor virga - clhh!pihhvihh :

plaatst deze complexe neum op relatieve hoogte hh

steeds de rel hoogte na de basisneum plaatsen.

om(ni) :  vi- /////tghj vi-hk neumencomplex in stijging (hj hk)

/// belet het inhaken van neumen.