Verrijzenis gabc en nabc codesEngraver opties :
Resurrexi : kwadraatnoten 19pt - a4 paper - lyrics 11pt - initial 1

name: Introitus Resurrexi;
user-notes: GN 165 - Domenica Resurrectionis - Ad Missam in die;
commentary: Ps. 138,18.5.6 et 1-2;
annotation: In IV;
nabc-lines: 1;
%%
(c4) RE(d|ta)SUR(dfd|trS1)RE(e|vi)XI,(fff|ts-|/ded|toS) (,5)
et(dfe|tolsi7) ad(fg|pe)huc(g|vi) te(f|vi)cum(e|ta) sum,(ef/gfg|pohippt2) (,)
al(gv|vi-|fff|//ts>hilsi9)le(dfe|tolss2)lú(e!gff|tosthg)ia(fe|cl-) (:)Commentaar van nabc-codes van S.Gallen


Courante codes : ta(tractulus) trS1(speciale torculus) vi(virga)  - ts-(tristrofa, waarvan de laatste strofa liquiscens) toS(speciale torculus)
tolsi7(gewone torculus met littera significativa op plaats 7) pe(pes) - Deze codes zijn terug te vinden in de pdf op url : https://github.com>gregorio-project
Enkele codes verdienen meer aandacht :
'sum'pohippt2 (porrectus op relatieve hoogte hi, 2 streepjes 'ppt2' vooraf) - Let op de splitsing van 'al' eerste lettergreep van alleluia :
kwadraatnoten afwisselend met neumen door scheiding met een | teken : fff(drie courante noten) gevolgd door de neumencode : ts>(tristrofa, waarvan de
laatste versterkt is) op relatieve hoogte hi, met ls i(iusum) op plaats 9. - lú : to(torculus)gevolgd door een strofa op relatieve hoogte hg.