Alleluia  In Sina


Cantatorium Codex SG 359, 116, Al In Sina

Graduale Triplex p236 AL In Sinaname: Alleluia;

nabc-lines: 1;
%%
(c3)()Al(d!ef|vi>pp2)()()()le(f_e_/f!gwhg|cl-/vi/ql!cl-)()()()lú(fhh'h|pe-/ds>)()()()ia.(hiHF'fe.|pesu2/pi) (;)
(gh|peS|/efED.|//toS2sut1|//f|vi|/gwhhg|/qlhl/```cl-hj|//////ehf|///to-1|///gffe.|//vi/pr)


Het / teken verplaatst noten en neumen naar Rechts,  terwijl het `` teken enkel de neumen naar Links verplaatst.


(c3)()Al(d!ef|vi>pp2)()()()le(f_e/f!gwhg|cl/vi/ql!cl-)()()()(fhh'h|pe-/ds>)()()()ia.(hiHF'fe.|pesu2/pi) (;)(c3)()Al(d!ef|vi>pp2)()le(f_e_/f!gwhg|cl-//vi/ql!cl-)()lú(fhh'h|pe-/ds>)()ia.(hiHF'fe.|pesu2///pi) (;)

Let op de verschillen met  het bovenstaande gabc-bestand  : minder () scheidingsruimte, meer / tekens. Bij copy/past naar de 'engraver' in de hoofdingen nabc-lines: 1; en dan %%.


Het | teken scheidt de noten van de neumen.


(gh|peS|/efED.|//toS2sut1|//f|vi|/gwhhg|/qlhl/```cl-hj|//////ehf|///to-1|///gffe.|//vi/prhl en hj :relatieve hoogte(gh|peS|/efED.|//toS2sut1|//f|vi|/gwhhg|/qlhl/```cl-hj|//////ehf|///to-1|///gffe.|//vi/pr)

De schuine strepen vergroten de afstand. De `` streepjes dienen enkel om de neumen dichter bijeen te brengen. Let op het | teken:  alterneren van noten en neumen.