Template voor Salve Regina

\documentclass[a4paper,11pt]{article}

%packages invoeren

\usepackage[papersize={8.27in,11.7in}, left=1.2in, right=1in, top=1in, bottom=1in]{geometry}

\usepackage{fancyhdr}

\usepackage{graphicx}

\usepackage{fontspec}

\usepackage{gregoriotex} % for gregorio score inclusion

\usepackage{fullpage} % to reduce the margins

\usepackage{libertine} % Decent (free) font for Gregorian, but should be changed if you have high standards

\usepackage[dutch]{babel}

\pagestyle{fancy}

\fancyhf{}

%fancy definities

\renewcommand\footrule{\begin{minipage}{1\textwidth}

\hrule width \hsize height 1pt \kern 0.5mm \hrule width \hsize

\end{minipage}\vskip 0.4cm\par}%

\lhead{\red{C}\black{entrum gregoriaans}}

\rhead{\red{C}\black{ompleten}}

\renewcommand\headrule{

\begin{minipage}{1\textwidth}

\hrule width \hsize \kern 1mm \hrule width \hsize height 3pt

\end{minipage}\vskip 0.5cm\par}%

\begin{center}\black{.}\end{center}

\cfoot{

\includegraphics[scale=0.12]{abdijcg}\\

\small\bf{www.centrumgregoriaans.be}}

\lfoot{Anno\\\today}

\rfoot{Gemaakt met \\gregorio en latex}

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De 'preamble' en het document  vormen samen de template.

Zet ook in dezelfde map als de template

-de gabc-file : salve_regina_4z (bevat 4x (z) )

-en twee images 'abdijcg.jpg' en 'initialS'

Door deze template in 'TexWorks' te plaatsen wordt het een Texbestand. Druk nu op > voor de partituur.

%start document

\begin{document}

%macros maken

\newcommand{\red}[1]{\textcolor{red}{#1}}

\newcommand{\black}[1]{\textcolor{black}{#1}}

\newcommand{\cent}[1]{\begin{center}{#1}\end{center}}

\newcommand{\links}[1]{\begin{flushleft}{#1}\end{flushleft}}

%font invoeren en toewijzen

\gresetgregoriofont[op]{greciliae}

\input AnnSton.fd

\input Acorn.fd

\newcommand*\initfamily{\usefont{U}{Acorn}{xl}{n}}

\newcommand*\yourfont{\usefont{U}{AnnSton}{xl}{n}}

% The title:

\skip

\cent{\begin{LARGE}\begin{yourfont}\red{A}\end{yourfont}{ntifoon Salve Regina.}\end{LARGE}}

%opties voor de notenbalk

\grechangestaffsize{17}

\gresetlinecolor{black}

\grechangestyle{translation}{\scriptsize\bf}

\gresetgregoriofont[op]{greciliae}

\grechangedim{spaceabovelines}{0.1cm}{scalable}

\gresetinitiallines{1}

%\greannotation{\small\bf{An - I}}

\greillumination{\includegraphics[width=6ex,height=8ex]{initialeS}}

\cent{\small{Gebruik : Vesperis festi Ss.Trinitatis usque ad vesperas sabbati ante domenica I adventus exclusive.}\\

\scriptsize{Van de vespers voor het feest H.Drievuldigheid tot aan de vespers van de zaterdag voor 1ste adventszondag exclusief}}

\skip

% and finally we include the score.

\gregorioscore[a]{salve_regina_4z}

\cent{\greseparator{2}{20}}

\end{document}