Gregorio is geschikt voor alle gregorianisten.

 

Voor dirigenten, omdat het  gemakkelijk kan aangeleerd worden, en het coderen van de kwadraatnoten in gabc eenvoudig is.

Hij of zij er een persoonlijk tintje kan aan geven, door bv de notenvorm te wijzigen of tekens bij de noten te zetten,

en zelfs  zonder moeite er neumen kan aan toevoegen.

 

Voor lesgevers, zij kunnen gebruik maken van gregorio, door het programmeren van korte stukjes.

 

Voor allen, die

PC- minded zijn , is het downloaden van   'TeX Live'  helemaal niet moeilijk, vergt enkel wat aandacht en geduld.

Dikwijls kunnen andere zich hierbij laten helpen door collega's, die gewoon zijn met de pc om te gaan.

En trouwens in de 'Gids voor gregoriaanse partituur' met gregorio staan voldoende wegwijzers.